top of page

HET AYO CARE AANBOD

Bij AYO CARE staat het resultaat voorop. Hiervoor gebruiken wij Patient Reported Output Measures (PROM) zodat de resultaten traceerbaar en inzichtelijk zijn

7068Ayocare-web.jpg
7224Ayocare-web.jpg

INTAKE ONDERZOEK

Wij nemen uitgebreid de tijd om uw klachten door te spreken en te onderzoeken. Daarna leggen we u onze specifieke mogelijkheden voor. Hieruit volgt een behandelplan. We vragen u om als voorbereiding op het intake gesprek informatie te verzamelen en mee te brengen over:

 

- eerdere onderzoeken
- eerdere behandelingen
- medicijngebruik

 

Tijdens het intake consult werken we met een fysieke screening en een DNM screening. <meer>

DYNAMISCHE NEURO MODULATIE

Bij een Dynamische Neuro Modulatie screening worden de voor uw klachten relevante neurale responses gemeten en indien van toepassing direct behandeld.

 

 

We zijn met DNM in staat te meten hoe het zenuwstelsel functioneert. Bij gevonden functionele problematiek van het zenuwstelsel kunnen we dit meteen behandelen.

 

De behandeling is pijnloos en DNM zal proberen de functie zo goed mogelijk te herstellen en de pijn te laten afnemen.

7276Ayocare-banner-web.jpg
surfing

HOME CARE PROGRAMMA

Een Ayo Care begeleider stelt met u een home care programma op maat samen. Het is onze ervaring dat dit programma een essentieel onderdeel is van het hersteltraject en we verwachten daarom dat dit home care programma goed wordt uitgevoerd. We begeleiden u hierbij, soms ook vie online video consulten en in veel situaties kan het aantal behandelingen in de praktijk beperkt worden.

Aan het opstellen en bespreken van het home care programma zijn voor u geen extra kosten verbonden. 

 

KOSTEN

De kosten van het AYO CARE programma zijn als volgt opgebouwd:

DNM behandeling 87.50

DNM behandeling kort 57,50

Consult fysiotherapie 37,50

Consult bewegingstherapie 37,50

Voor meer info over vergoedingen klik <hier>

7400Ayocare-web.jpg

THERAPEUTISCH TRAJECT

Het doel en ook sleutel tot een duurzaam resultaat is gezonde beweging. Naast de behandelingen kan de begeleiding naar gezond bewegen essentieel blijken op de weg naar het gewenste resultaat.

 

 

In nauwe samenwerking met onze gespecialiseerde therapeuten werken we als een team met u samen en begeleiden we u om de gestelde doelen te bereiken.

ONLINE VIDEO CONSULT

Bij Ayo Care zetten we online video consulten als dat mogelijk of wenselijk is. Hierdoor kunnen we inmiddels veel van onze patiënten op afstand begeleiden en dagelijks de vooruitgang monitoren. 

Op maat gemaakte oefeningen worden voorgedaan en samen geoefend. Tussendoor is er ondersteuning via de persoonlijke set met video instructies en de chat functie. Eventuele hulpmiddelen kunnen worden opgehaald of verstuurd.

Ayo Care heeft deze moderne vorm van ondersteuning versneld doorontwikkeld als gevolg van de Covid-19 beperkingen.

ONZE CLIËNTEN AAN HET WOORD

Voorbeelden uit een AYO CARE praktijk

bottom of page